Bài mới

Nhận xét mới

Dạ hợp tàn

 photo dahoptan_zpsdcd0c908.jpg

朴散華 即ちしれう 行方かな
hoo sange sunawachi shirenu yukue kana
Kawabata Bosha

Dạ hợp
những cánh hoa tản mát
không biết đi phương nào

(*) Hoa trong bài haiku là hoa phác, không phải là hoa dạ hợp.


No comments:

Post a Comment