Bài mới

Nhận xét mới

Bảng từ Hán-Việt Việt Nam

Đây là bảng từ các từ Hán-Việt dùng cho các khái niệm, thuật ngữ có trong thư tịch chữ Hán của Việt Nam mà nghĩa gốc của từ Hán không có. Ví dụ từ hàm 鹹 trong các tự điển chữ Hán chỉ có nghĩa là vị mặn, không có nghĩa là mắm, trong khi trong thư tịch  chữ Hán của Việt Nam nó được dùng với nghĩa là mắm.

Bảng từ được bổ sung dần dần.

bàng (cây): sơn phong  

cà phê: dương trà 洋茶

gỗ giổi: lả mộc 㰁木 
gỗ lim: thiết mộc 鐵木 [gỗ lim thuộc chi Erythrophleum, trong khi thiết mộc trong tiếng Trung thuộc chi Ostrya]

hương hồn: 香魂 [linh hồn người chết (từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê), khác với hương hồn trong Hán ngữ là hồn của mỹ nhân (Hán ngữ đại từ điển). Hương hồn trong tiếng Việt là đối dịch của từ gandharva trong tiếng Phạn, một khái niệm trong Phật giáo]
hương linh: 香靈 [đối dịch của gandharva, x. hương hồn]

kỳ nam (cây): kỳ nam  𪻳

mắm: hàm 
mắm cá: ngư hàm 鹹  (hàm ngư 魚 là cá muối, cá mắm)
mắm muối: hàm diêm 
mắm rươi: đại hỏa hàm 
mắm tôm: hà hàm 
nước mắm: thủy hàm 鹹, hàm thủy 水, hải hàm 海鹹

rươi (con): đại hỏa trùng 火虫
  

1 comment:

  1. Mời các bác ghé đây xem chơi cho bớt phần hiu quạnh :LOL:
    https://chuhanchonguoiviet.home.blog/

    ReplyDelete