Bài mới

Nhận xét mới

Bướm

Photobucket

落花枝にかへると見れば胡蝶哉
rakka eda ni kaeru to mireba kocho kana
Moritake

Bông hoa rơi xuống
lại thấy quay về cành
cánh bướm


No comments:

Post a Comment