Bài mới

Nhận xét mới

Dưới trăng

Photobucket

月に遠くおぼゆる藤の色香かな
Tsuki ni toku oboyuru fuji no iroka kana
Buson

Dưới trăng
sắc và hương tử đằng
dường xa thẳm

Thông thường chúng ta cảm nhận sắc và hương của một vật cùng một lúc. Nhưng thực ra chúng ta không nhận được chúng đồng thời. Màu sắc đi đến chúng ta nhanh hơn mùi hương, có nghĩa là chúng ta nhận ra màu sắc trước khi nhận thấy mùi hương. Đấy là quy luật của vật lý, cũng tương tự như chúng ta nhìn thấy tia chớp trước khi nghe thấy sấm nổ. Nhưng dưới ánh trăng, cảm nhận dường như ngược lại. Mùi hương nhận thấy trước màu sắc. Thực ra chỉ có mùi hương là cảm nhận thấy dưới trăng, còn màu sắc không rõ, mập mờ. Hương và sắc trở nên xa cách.

1 comment:

  1. Mùi hương thực ra lưu lại rất lâu trong trí nhớ.
    “Unlike the other senses, smell needs no interpreter. The effect is immediate and undiluted by language, thought or translation. A smell can be overwhelmingly nostalgic because it triggers powerful images and emotions before we have time to edit them.” -Diane Ackerman

    What we see and hear may fade quickly in short-term memory, but what we smell is sent directly to long-term memory.

    ReplyDelete