Bài mới

Nhận xét mới

Người đàn bà hái hoa

Photobucket

Chiết hoa sĩ nữ
Khứ niên nhân biệt hoa chính khai
Kim nhật hoa khai nhân vị hồi
Tử hận hồng sầu thiên vạn chủng
Xuân phong xuy nhập thủ trung lai
Thẩm Chu

Năm trước người đi hoa nở khắp
Hôm nay hoa nở vắng hình ai
Hồng sầu tía hận muôn vàn kiểu
Làn gió xuân thì thổi tận tay

折花仕女
去年人別花正開
今日花開人未回
紫恨紅愁千萬種
春風吹入手中來
沈周No comments:

Post a Comment