Bài mới

Nhận xét mới

Tuyết hoa

Photobucket
爺が世や枯木も雪の花の春
Jijiga yo ya kare-gi mo yuki no hana no haru
Issa

Cõi già
cây khô cũng tuyết hoa
mùa xuân

Bài haiku của Issa bao quát các cặp phạm trù đối lập: già/khô - xuân/hoa. Tuyết trở thành nhân tố liên kết các phạm trù đối lập này. Thế giới của người già, cây trụi khô cũng có thể nở hoa và đấy là mùa xuân. Tôi nhớ tới câu thơ của Chế Lan Viên: Nở chùm hoa trên đá / Mùa xuân không chịu lùi.

1 comment:

  1. Whoa... Issa is more confident and wonderful than Hemingway! ;-)
    Thank you for sharing many beautiful photos (of Japan?)

    ReplyDelete