Bài mới

Nhận xét mới

Hương tuyết

Photobucket
ありがたや雪をかおらす南谷
Arigata ya yuki o kaorasu minamidani
Basho

Ơn lành!
tuyết ngát hương
Nam cốc

Bài haiku nằm trong tập du ký Lối mòn miền Oku của Basho. Paustovsky từng viết rằng làm sao có thể miêu tả được cái yên lặng của đồng nội hay mùi sông nước hiển hiện đâu đây. Tôi cũng không biết làm sao có thể chụp được mùi hương của tuyết. Những gì tuyệt diệu nhất của thiên nhiên thật khó truyền đạt làm sao!

No comments:

Post a Comment