Bài mới

Nhận xét mới

Mẫu đơn

Photobucket

楊貴妃の寝起顔なる牡丹哉
Yooki Hi no neoki-gao naru botan kana
Shiki

Dung nhan Dương Quý Phi
vừa tỉnh giấc
hoa mẫu đơn

Tôi từng lấy làm quái lạ chốn này không thấy loại hoa mẫu đơn đẹp. Hôm nay bắt gặp loại hoa mẫu đơn khác. Tôi đoán đây là một loại của loài mẫu đơn Paeonia lactiflora. Loài mẫu đơn này có lá hoàn toàn khác loài mẫu đơn Paeonia suffruticosa. Mẫu đơn, giống như hoa hồng, có rất nhiều chủng loại, và thật khó mà biết hết được. Nếu Trung Quốc chọn mẫu đơn làm quốc hoa, rất dễ sẽ làm giống Mỹ, là không định pháp danh khoa học cho quốc hoa, bởi vì có quá nhiều loại.

Photobucket


1 comment:

  1. Đãn sầu hoa hữu ngữ
    Bất vị Đông A khai...

    ReplyDelete