Bài mới

Nhận xét mới

Hoa đỗ quyên

Photobucket

秋たまたま躑躅はなさく澁賀の里
aki tamatama tsutsuji hanasaku Shiga no sato
Buson

Mùa thu
đôi khi đỗ quyên vẫn nở hoa
làng Shiga



No comments:

Post a Comment