Bài mới

Nhận xét mới

Thu đã xa

Photobucket

金屏の羅は誰れかあきの風
Kinbyou no usumono wa tare ka aki no kaze
Buson

Tấm lụa bình phong vàng
là ai phủ,
gió thu?

No comments:

Post a Comment