Bài mới

Nhận xét mới

Quán khách

旅寝してみしやうき世の煤はらひ
Tabine shite mishi ya ukiyo no susu harai
Basho

Dừng chân quán khách
nhìn quét bồ hóng
thế giới phù hoa

Bài haiku này trong tập Tiểu văn trong tráp sách (Oi no kobumi). Basho viết rằng sau ngày 10 tháng 12 ông quyết định rời Nagoya về quê mình. Bài haiku này viết trên hành trình đó. Cuối năm dọn dẹp nhà cửa, quét bồ hóng, đón năm mới. Đó là công việc của một thế giới phù hoa. Ukiyo là phù thế, không có chữ "hoa". Nguyễn Trãi có câu thơ "Nhãn trung phù thế tổng phù vân", trong mắt cõi phù thế hết thảy đều là đám mây trôi nổi. Người Việt nói về phù thế, nhưng không có dòng văn chương, nghệ thuật phù thế như người Nhật. Phù thế đối với người Việt không thấy có ý nghĩa phù hoa, nhưng phù thế đối với người Nhật dường như là phù hoa. Tôi không chắc cảm nhận như vậy có đúng không.   

No comments:

Post a Comment