Bài mới

Nhận xét mới

Mặt trời mùa đông

冬の日や馬上に氷る影法師
Fuyu no hi ya bajoo ni kooru kagebooshi
Basho

Mặt trời mùa đông
trên lưng ngựa
đóng băng bóng pháp sư

Bài haiku này nằm trong tập du ký Oi no kobumi (Tiểu văn trong tráp sách).

No comments:

Post a Comment