Bài mới

Nhận xét mới

Thời đại đòi hỏi

    Thời đại đòi hỏi

Thời đại đòi hỏi chúng ta hát
và cắt cụt lưỡi của chúng ta.
Thời đại đòi hỏi chúng ta tràn tới
và tọng nút chặn ngay.
Thời đại đòi hỏi chúng ta nhảy múa
và kẹp chúng ta trong quần sắt.
Và cuối cùng thời đại bị chuyển giao
như cứt nó đòi hỏi.
      Paris 1922
      Ernest Hemingway

Bài thơ này của Hemingway cũng nằm trong số những bài thơ cất tiếng của một Thế hệ Bỏ đi. Thật kỳ lạ thơ của Hemingway hình như chưa có ai dịch ra tiếng Việt.

    The Age Demanded

The age demanded that we sing
and cut away our tongue.
The age demanded that we flow
and hammered in the bung.
The age demanded that we dance
and jammed us into iron pants.
And in the end the age was handed
the sort of shit it demanded.
         Paris 1922
         Ernest Hemingway

1 comment:

  1. Dịch thơ như "the sort of shit it demanded."

    ReplyDelete