Bài mới

Nhận xét mới

Đội quân sốc

            Đội quân sốc

Những con người sung sướng đi đến cái chết
Nhưng họ không phải là những người
Hành quân
Nhiều năm
Thẳng ra mặt trận.
Những người này đi vài lần
Và đã ra đi
Để lại một di sản, bài ca tục tĩu.

         Paris 1922
         Ernest Hemingway

Hemingway không chỉ viết văn xuôi. Ông còn viết thơ. Bài thơ này nằm trong chùm bài thơ Hemingway làm trong thời gian ở Paris, ngay sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Bài thơ của một Thế hệ Bỏ đi. Di sản của những người lính hành quân ra mặt trận là bài ca tục tĩu. Bài ca tục tĩu là những gì để lại rất "người". 

      Shock Troops

Men went happily to death
But they were not the men
Who marched
For years
Up to the line.
These rode a few times
And were gone
Leaving a heritage of obscene song.

      Paris 1922
      Ernest Hemingway

No comments:

Post a Comment