Bài mới

Nhận xét mới

Quốc hoa của Ấn Độ


Ảnh Quốc hoa của Ấn Độ: hoa sen
(nguồn: india.gov.in)

Đây là thông tin chính thức về quốc hoa của Ấn Độ, trên trang web thuộc Chính phủ  Ấn Độ: Quốc hoa của Ấn Độ là hoa sen (Nelumbo nucifera Gaertn). Họ sen là họ hoa rất đặc biệt, chỉ có một chi duy nhất  và có hai loài: một là sen Ấn Độ (Nelumbo nucifera) và hai là sen Mỹ (Nelumbo lutea). Quốc hoa của Ấn Độ là hoa sen có màu cả trắng lẫn hồng. Tôi không biết căn cứ vào đâu mà có người cho rằng quốc hoa của Ấn Độ là hoa sen trắng. Khi chọn quốc hoa còn phải chỉ tên khoa học cụ thể, chứ không phải chỉ vu vơ là trắng hay hồng. Sẽ rất buồn cười nếu chọn hoa sen làm quốc hoa và khi phải nói cụ thể thì thành: quốc hoa của Việt Nam là hoa sen Ấn Độ. Đáng tiếc, trên thế giới người ta không gọi hoa sen Nelumbo nucifera là hoa sen Việt.

No comments:

Post a Comment