Bài mới

Nhận xét mới

Chàng trai ngắt hoa

Chàng trai ngắt hoa

Đột nhiên anh không còn trẻ nữa
với nắm hoa của anh
trong buổi sáng rạng rỡ
hương tỏa ra từ hoa như thể
chúng vẫn còn đang ở trên cành
nơi chúng nở vừa mới sáng nay đón nắng
trong đấy ở một nơi nào đó vô hình
con chim đông đang hót bài ca tuyệt mỹ
vào ngày của những bông hoa
và trong lúc anh đứng đó nắm chúng
một giọt sương mát lạnh từ hoa
chảy vào tay anh đúng giờ này của những đời hoa
là đấy bàn tay của chàng trai
người thấy chúng vừa mới sáng này

W. S. Merwin

Tôi đọc thấy bài thơ này trên The New Yorker. Tôi thấy bài thơ hay hay và dịch nó. Bài thơ không có một dấu chấm phảy nào. Khi dịch tôi đã tùy tiện xử lý ngắt nhịp theo cách hiểu của tôi. Đọc câu thơ đầu tiên tôi cứ tưởng tượng ra: ta ngắt đi một chùm hoa và đột nhiên tuổi thanh xuân đã vĩnh viễn không còn nữa.

Young Man Picking Flowers

All at once he is no longer
young with his handful of flowers
in the bright morning their fragrance
rising from them as though they were
still on the stalk where they opened
only this morning to the light
in which somewhere unseen the thrush
goes on singing its perfect song
into the day of the flowers
and while he stands there holding them
the cool dew runs from them onto
his hand at this hour of their lives
is it the hand of the young man
who found them only this morning

W. S. Merwin

No comments:

Post a Comment