Bài mới

Nhận xét mới

Hồ thu

Photobucket

Hồ mùa thu có vẻ đẹp riêng của nó. "Long lanh đáy nước in trời", "Làn thu thủy, nét xuân sơn". Một lần gặp, khó mà quên. Hồ thu tịch mịch và sâu thẳm như cõi lòng người.

Bài haiku khuyết danh:

mizuumi no migiwa sumigeri aki no mizu

và bản dịch của tôi:

Góc hồ
lắng trong
làn nước thu
Photobucket

No comments:

Post a Comment