Bài mới

Nhận xét mới

Dành dành sao

Dành dành

Dành dành sao không phải là tên chính tắc của hoa này. Đấy là tên do tôi đặt. Hoa này thực chất là hoa dành dành cánh đơn, nhưng tôi không thích tên "cánh đơn" nên gọi là dành dành sao, một tên mô phỏng theo hoa nhài sao (Trachelospermum jasminoides). Dành dành sao cũng có hương thơm ngát.

Bài haiku sau của
Masaoka Shiki, một trong bốn nhà thơ haiku lớn nhất của Nhật Bản:

haku tsukiyo hana kuchinashi no nioi keri

Bản dịch của tôi:

Đêm trăng bàng bạc
Hoa dành dành
Thoảng hương

Ở bài haiku này, ánh trăng trong đêm và hương hoa dành dành đều mỏng manh, bàng bạc. Tuy mỏng manh bàng bạc nhưng chúng không phải là vô định hình, không xác định hay khó nắm bắt. Ánh trăng trong đêm rất rõ ràng minh xác cũng như hoa dành dành đang đưa hương, một mùi hương nhẹ nhàng, thoang thoảng trong đêm thanh. Cái nhẹ nhàng, thanh tao không đồng nghĩa với phù du, bất định. Bài haiku này là sự cô đọng tinh túy cái nhẹ nhàng, thanh tao thường nhật quanh ta.

Dành dành

No comments:

Post a Comment