Bài mới

Nhận xét mới

Tâm hồn NhậtBài tanka của Motoori Norinaga, một học giả người Nhật ở thế kỷ 18:

shikishima no
yamato-gokoro o
hito towaba
asahi ni niou
yamazakura hana

Bản dịch của tôi:

Trên các đảo Phù tang
Tâm hồn Nhật là gì
Nếu có người muốn hỏi?
Vầng mặt trời buổi sớm
Ngát anh đào núi non

No comments:

Post a Comment