Bài mới

Nhận xét mới

Vườn gái đẹp

Viên nữ uyển

Hoa này có tên rất hay: vườn gái đẹp (viên nữ uyển). Đây là tên hoa do người Nhật gọi. Viên nữ là con gái đẹp, uyển thường được hiểu là vườn, là nơi tích tụ nhiều vẻ đẹp. Hoa có màu phơn phớt tím, nở vào đầu hè. Đây là cây thân thảo, thường có có hoa cả một cụm. Không rõ có phải màu tím phớt tượng trưng cho con gái đẹp không? Tên khoa học của hoa này là Stenactis annuus hay Erigeron annuus. Hoa thuộc họ cúc, nhưng không cùng chi hoa cúc mùa thu sương gió vẫn mặn nồng. Hoa có tên hay như vậy mà lại chỉ là hoa đồng cỏ nội.

Viên nữ uyển

1 comment: