Bài mới

Nhận xét mới

Ghi chú về hoa sim và hoa mua

Tôi từng viết về hoa muahoa sim. Ảnh hoa mua tôi đăng ở đấy không phải là loài hoa mua phổ biến ở Việt Nam như Melastoma affine hay Melastoma saigonese, nhưng hoa của chúng đều tương tự. Hoa sim có dạng khác hẳn hoa mua. Nhưng ở Hà Nội tôi từng thấy người bán một loại cây gọi là cây hoa sim, nhưng thật ra đó là loài Tibouchina semidecandra, có nguồn gốc bản địa từ Brazil, cùng một họ với các loài hoa mua (họ Melastomataceae), khác họ với hoa sim (hoa sim thuộc họ Myrtaceae), và trông giống hoa mua hơn là hoa sim. Ví dụ như trang web này bán cây gọi là hoa sim, nhưng nó chính là loài Tibouchina semidecandra.

No comments:

Post a Comment