Bài mới

Nhận xét mới

Cúc trắng

Photobucket

ものいはず 客と亭主と 白菊と
mono iwazu kyaku to teishu to shiragiku to
Ryota

Không nói một lời
cả khách lẫn chủ
và hoa cúc trắng

Có những vẻ đẹp mà ngôn ngữ trở nên bất lực. Vẻ đẹp không lời, như thiên nhiên vốn câm lặng từ thưở ban đầu.


No comments:

Post a Comment