Bài mới

Nhận xét mới

Haiku

一家に 遊女もねたり 萩と月
Hitotsu ya ni yujo mo netari hagi to tsuki
Basho

Dưới một mái nhà
những du nữ cũng ngủ
hoa hagi và trăng

Bài haiku này nằm trong tập du ký Lối mòn miền Oku của Basho. Yujo (du nữ) thường được hiểu như là kỹ nữ, gái điếm, song có lẽ ở đây có những khác biệt tinh tế. Yuku không lấy mại dâm như là một hoạt động chính, mặc dù lang chạ không phải là không có. Trong tập ký Basho có viết rằng ông gặp hai du nữ ở một quán trọ trên đường đi tới đền Ise, song họ muốn quay về. Buổi sáng, khi Basho lên đường, hai du nữ năn nỉ để được đi cùng với Basho, song Basho đã từ chối. Mặc dù đã từ chối nhưng Basho cảm thấy áy náy và ông viết bài haiku này. Bài haiku này đẹp vì nó như một bức tranh. Cực kỳ tĩnh.

2 comments:

  1. Ko re ga suki desu.Dou mo.

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete