Bài mới

Nhận xét mới

Mùa thu thực

Photobucket

Mùa thu thực không khi nào như mùa thu ta đang sống, mà là một mùa thu khác, hoa vàng rực rỡ, chín nẫu và diệu kỳ, mà ta nhớ đến vào mùa xuân.
Marai Sandor


No comments:

Post a Comment