Bài mới

Nhận xét mới

Hoa trà

Photobucket

日の目見ぬ冬の椿の咲にけり
Hi no me minu fuyu no tsubaki no saki ni keri
Issa

Không thấy mặt trời
cây trà mùa đông
vẫn nở hoa

Tôi nhớ tới bài thơ Những con cá mùa đông của Brodsky mà tôi đã từng dịch. Nơi tăm tối, không ánh mặt trời, những bông hoa vẫn nở. Đó là hy vọng. Tôi đang đọc Bốn mùa, Trời và đất của Marai Sandor. Tôi không biết Marai có viết mục từ Hy vọng không, nhưng tôi không tìm thấy. Không có ebook thật là một điều khó chịu, cái cảm giác không thật chắc chắn hay nỗi bực dọc có mà không thấy. Nhưng Hy vọng là của mùa nào, thuộc về trời hay thuộc về đất?

1 comment:

  1. Không có “Hy vọng”, chỉ có “Tuyệt vọng” nhưng không hay.

    Có niềm hy vọng trong chờ đợi ở “Hoa quả trước mùa”, dù lạnh cóng và lập cập run, cơ khổ!

    Hôm nay thứ Sáu ngày 13, tình cờ lật trúng cái “Điềm gở” trang 33, hềhề thế mới tài:

    “ĐIỀM GỞ: Trong hai chục năm qua không một nhà văn Hungary nào tự tử vì phụ nữ. Một điềm gở: gở cho phụ nữ và gở cho văn chương.” –M.S.

    ReplyDelete