Bài mới

Nhận xét mới

Kinh đô

Photobucket

京にても京なつかしやほととぎす
Kyo nite mo kyo natsukashi ya hototogisu
Basho

Ở Kinh đô
mà nhớ Kinh đô
tiếng cuốc

Bài haiku của Basho dường như giống như câu thơ của Nguyễn Bính "Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên", lại như không; không phải chỉ vì tiếng tử quy đột vang lên khác với "Nhọc nhằn tiếng cú trong thanh vắng", mà vì Kinh đô vẫn còn đây, còn Ngự viên chỉ còn lại mỗi cái tên. Bài haiku của Basho khiến nhớ tới bài haiku của Buson "Ngày mưa / Kinh đô xa cách / ngồi nhà với hoa đào". Bài thơ của Nguyễn Bính viết vào mùa thu, bài haiku của Buson vào mùa xuân, còn bài của Basho vào mùa hè vì có tiếng cuốc kêu. Mùa xuân không có tử quy. Chắc không phải vậy. Mùa xuân tử quy không kêu, hay mùa xuân không có ai thức khuya để nghe được tiếng tử quy. 
 

No comments:

Post a Comment