Bài mới

Nhận xét mới

Chiều thu

Photobucket

又人にかけ抜れけり秋の暮
mata hito ni kakenukare keri aki no kure
Issa

Lại một người nữa
vượt qua
chiều thu


No comments:

Post a Comment