Bài mới

Nhận xét mới

Nhất phiến băng thiềm

Photobucket

Quy lai độc bẵng lan can tọa
Nhất phiến băng thiềm quải bích tiêu
Nguyễn Trãi


No comments:

Post a Comment