Bài mới

Nhận xét mới

Tuyết rơi

Photobucket
声悲し鴉の腹に雪を吹く
Koe kanashi karasu no hara ni yuki o fuku
Shiki

Tiếng kêu bi thương
ngực quạ
tuyết tạt

No comments:

Post a Comment