Bài mới

Nhận xét mới

Phụng tiễn Phán thư Tô Thế Nhượng

Phụng biệt Tô Phán thư Thế Nhượng

Nguyệt hạ ngô đồng tận
Sương trung dã cúc hoàng
Lâu cao thiên nhất xích
Nhân túy tửu thiên thương
Lưu thủy hòa cầm lãnh
Mai hoa nhập địch hương
Minh triêu tương biệt hậu
Tình dữ bích ba trường

Hoàng Chân Y (Hwang Jin-Yi)

Phụng tiễn Phán thư Tô Thế Nhượng (So Se-Yang)

Trăng chiếu ngô đồng trụi
Cúc đồng vàng dưới sương
Lầu cao trời một thước 
Ngàn chén người say thường
Lưu thủy đàn ngân lạnh
Mai hoa sáo quyện hương
Sáng mai sau tiễn biệt
Sóng biếc với tình trường

* Có lẽ Lưu thủy, Mai hoa là tên các khúc nhạc.

奉別蘇判書世讓
月下梧桐盡
霜中野菊黃
樓高天一尺
人醉酒千觴
流水和琴冷
梅花入笛香
明朝相別後
情與碧波長
黃眞伊

1 comment:

  1. Cặp câu luận bác Đông A dịch thế hay, nhưng mà phần trên thì bác đã làm mất hết cả đối ngẫu của bài thơ. Tiếc lắm thay!!

    ReplyDelete