Bài mới

Nhận xét mới

Wikileaks

Wikileaks đang là chủ đề ồn ào trên thế giới. Chuyện thế giới tôi ít để ý, nhưng Wikileaks có thông tin liên quan tới Việt Nam. Hiện tại phần liên quan tới Việt Nam chưa được công bố. Tôi đang đợi để xem phần có liên quan tới Việt Nam.

Bây giờ giả sử chúng ta đang có trong tay phần tài liệu liên quan tới Việt Nam, chúng ta sẽ thấy gì? Đó sẽ là các thông tin từ các quan chức ngoại giao của Mỹ thu thập được ở Việt Nam và các thông tin Bộ Ngoại giao Mỹ muốn biết về Việt Nam. Trong các thông tin đấy sẽ có tên các nhân vật, sự kiện nguồn thông tin thu thập hay hướng tới. Có lẽ tên người sẽ bị xóa, trừ những nhân vật top. Chính sự mù mờ này lại tạo thêm hấp dẫn và tạo ra nhiều việc. Bên cạnh nội dung thông tin, nguồn thông tin cũng là những thứ hấp dẫn. Giả dụ như có thông tin như thế này: ông X nói rằng Việt Nam sẽ thay đổi chính trị nếu Đảng Cộng sản không bị đàn áp sau đấy hay Tổng biên tập báo Y sẽ cho đăng các bài báo thân Z và cần phải tiếp cận thêm. X,Y,Z là các ẩn số hấp dẫn. Vụ Wikileaks này sẽ là thước đo khả năng và trình độ của cơ quan an ninh và tình báo Việt Nam.  Giả sử rằng cơ quan an ninh và tình báo Việt Nam không nắm được các thông tin như trong Wikileaks thì đây sẽ là chỉ dấu cho thấy khả năng an ninh và tình báo của Việt Nam rất thấp và rất đáng quan ngại. Nhưng đánh giá này lại không thể thấy được ở ngoài. Hoặc giả như rằng liệu có thể xảy ra những thay đổi như vụ Nguyễn Hà Phan trước đây từ Wikileaks không?

Cuối cùng không thể không nghĩ về tính xác thực của Wikileaks. Nếu Wikileaks là một âm mưu dàn dựng thì làm thế nào có thể gạn được thông tin xác thực từ mớ hỗn độn WIkileaks thật giả khó phân đấy, bởi vì cho dù là dàn dựng thì trong đấy nhất định phải có một lượng thông tin xác thực nhất định để làm con tin.      

1 comment: