Bài mới

Nhận xét mới

Tuyết Phú Sĩ

Photobucket
一尾根はしぐるる雲か富士の雪
Hito one wa shigururu kumo ka Fuji no yuki
Basho

Đỉnh núi
mây mưa đầu đông chăng?
tuyết Phú Sĩ

Basho làm bài haiku này vào lúc chớm đông. Đó là thời gian xuất hiện mưa đầu đông, chưa phải là tuyết. Tuyết phủ trên đỉnh Phú Sĩ tưởng như là đám mây của mưa đầu đông tụ lại.

1 comment:

  1. Chú Tâm xúi anh (mình ngu thật đi tin vào cái ông J.Tâm này) vào ấy nhưng có thấy rì đâu?
    Không có cái chi mà Nói người khác vao là sao??? Không hiiêủ!

    ReplyDelete