Bài mới

Nhận xét mới

Tiêu điều

Photobucket
冬枯れや 世は一色に 風の音   
Fuyugare ya yo wa hito iro ni kaze no oto
Basho

Đông héo tàn
trong thế gian một màu
tiếng gió

Bài haiku này là một cú bi. Gốc của "gare" là "khô", có nghĩa là khô héo, cạn kiệt. Một mùa đông khô héo, tàn lụi. Đó là thế giới của chết chóc, không có sự sống. Nhưng cũng chính trong cái thế giới tuyền một màu tàn lụi đấy, là một sức sống mạnh mẽ và bất diệt - gió. Mùa thu có thu thanh, nhưng mùa đông không có đông thanh hay đông âm như một dấu hiệu của mùa đông.Tiếng gió mùa đông không sầu thảm như mùa thu báo hiệu một tàn phai. Tiếng gió mùa đông là một sức sống trong thế giới lụi tàn.

1 comment: