Bài mới

Nhận xét mới

Thần kiều

Photobucket
二荒や 紅葉の中の 朱の橋
Futara ya momiji no nakano ake no hashi
Buson

Futara
trong đám lá phong đỏ
chiếc cầu son

Thần kiều (Shinkyo), cầu thần, là chiếc cầu nổi tiếng ở Nikko, thuộc đền Futarasan. Theo truyền thuyết Thượng nhân Shido khi tới Nikko, không vượt được qua dòng sông Daiya đã cầu thần Thâm Sa Vương  (Jinjaou) giúp đỡ và vị thần đã ném hai con rắn xuống hóa thành chiếc cầu cho Shido qua sông. Thần kiều là một Di sản văn hóa của UNESCO. Bài haiku của Buson được làm vào mùa thu. Giờ đây cũng thật khó hình dung chiếc cầu trong đám lá đỏ của mùa thu. Tôi tới đây vào lúc thu muộn, lá cây đã rụng gần hết, chỉ còn lác đác vài cây phong còn lá. Nhưng xung quanh cầu rất quang nên chắc không có cây lá rủ xuống. Mấy trăm năm đã trôi qua kể từ lúc Buson viết bài haiku. Phong cảnh làm sao bất biến với thời gian được. Chỉ có những con chữ là còn lưu lại mãi hình ảnh của quá khứ, như một thách thức với thời gian. Chiếc cầu có màu đỏ lẫn vào trong màu đỏ của lá. Hai chữ đỏ khác nhau: "hồng" của lá, và "chu" của cầu. 

Photobucket

Đây là bức tranh Thần kiều của Yoshida Hiroshi vẽ vào năm 1937. Phong cảnh không đổi khác nhiều lắm. Nhưng con đường chạy theo dòng sông giờ đây tấp nập ô tô.

No comments:

Post a Comment