Bài mới

Nhận xét mới

Giang đảo

Photobucket
Enoshima ya kunpuu sakana no atarashiki
Shiki

Enoshima
gió thơm
lừng cá tươi

Tôi thấy bức tranh Giang đảo tình lam (Enoshima trời quang) trong bộ tranh Danh thắng bát cảnh của Toyokuni. Enoshima ngày nay dường như dài hơn xưa, trông giống như một con cá nổi trên mặt nước. Có thể góc nhìn khác nhau nên như vậy.

Photobucket

1 comment:

  1. From airplane Enoshima is like a small stone.

    "May came home with a smooth round stone
    As small as a world and as large as alone"
    - EEC

    ReplyDelete