Bài mới

Nhận xét mới

Mũ vua triều Nguyễn


Photobucket
Mũ miện (ảnh của bee.net.vn)

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam lần đầu tiên công bố các bảo vật hoàng cung của triều Nguyễn. Tôi chú ý đến mũ của vua triều Nguyễn. Ảnh trên chính xác là mũ miện (chú ý là mũ có 12 tua, mỗi tua có 12 viên ngọc, đúng kiểu mũ đế vương) và ảnh dưới chính xác là mũ xung thiên. Các đặc điểm khác nguyên mẫu của Trung Quốc chỉ là các chi tiết nhỏ như họa tiết, trang sức trên mũ. Riêng mũ miện còn thêm tua đính vào mũ ở bên tai. Đặc điểm này có lẽ là đặc điểm Việt, và có thể là một biến tướng của tua mũ miện phía tai mà tôi đã thấy ở một số tượng trong chùa ở Việt Nam. Như vậy có thể thấy rằng hai triều Lê - Nguyễn triều phục của vua quan Việt Nam về cơ bản là lấy Trung Quốc làm mẫu mực.

Photobucket
Mũ xung thiên (ảnh của bee.net.vn)

No comments:

Post a Comment