Bài mới

Nhận xét mới

Búi tóc của người Việt

Photobucket

Tôi thấy bức ảnh trên đây và cảm thấy rất thú vị, bởi vì nó cho thấy hình dung về mũ chữ đinh của tôi rất có cơ sở. Chú ý hình người tôi đánh dấu số 2 trong bức ảnh. Cái búi tóc của người này lệch về phía sau, phía ót, như kiểu búi tóc thường thấy ngày nay. Nếu cái búi tóc dịch lên vị trí trên đỉnh đầu, kiểu búi tóc thường thấy thời kỳ Đường-Tống thì cái mũ trong ảnh đúng là mũ chữ đinh mà tôi đã hình dung. Mũ chữ đinh xuất hiện từ thời Trần Anh Tông, kéo dài qua suốt thời Lê đến tận thời Nguyễn vẫn còn được sử dụng. Kiểu mũ này là thứ mũ Việt thứ thiệt và dường như không thay đổi theo thời gian. Rất đáng tiếc, bộ phim Long thành cầm giả ca đã không sử dụng thứ mũ chữ đinh này, mà sử dụng loại nón chóp đỏ, loại nón tôi nghĩ hoặc phổ biến ở thời kỳ muộn hơn hoặc chủ yếu binh chức sử dụng chứ không phải là quân lính sử dụng.

Như vậy có thể hình dung về vị trí búi tóc của người Việt. Thời Trần búi tóc nằm trên đỉnh đầu, kiểu búi tóc Đường - Tống. Về sau vị trí búi tóc dịch chuyển về phía ót như ngày nay. Đặc biệt, như trong bức ảnh ở trên, búi tóc được buộc bằng dải lụa và bỏ thừa về đằng sau.
 

No comments:

Post a Comment