Bài mới

Nhận xét mới

Bài từ ở Khê Đầu

Photobucket

Đến Khê Đầu thấy trên vách tường gác Tía có treo một bài từ. Thoạt đầu không biết điệu gì, sau tra Google thì hay đấy là điệu Thanh giang dẫn của Nguyên khúc. Bài khúc rất hợp với phong cảnh ở Khê Đầu Tôi thử dịch theo nguyên điệu xem thế nào.

Môn ngoại hảo sơn vân chiếm liễu
Tận nhật vô nhân đáo
Tùng phong hưởng thúy đào
Giải diệp thiêu đan táo
Tiên sinh túy miên xuân tự lão
      Trương Khả Cửu

Ngoài cửa núi xanh mây phủ khắp
Hết buổi không người đến
Gió tùng dội sóng lừng
Lá thuốc thiêu lò kín
Người say giấc nồng xuân cứ chín

Dịch xong bỗng thấy buồn cười. Đang là mùa hạ sen nở nốt đâu phải thiều quang chín chục không đâu. Không biết khúc này nhịp phách ra sao.

Photobucket

No comments:

Post a Comment