Bài mới

Nhận xét mới

Lời đề từ vở kịch Vũ Như Tô


Chẳng biết Vũ Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải
Đài Cửu Trùng không thành, nên mừng hay nên tiếc?
Tháp người Hời nguyên là giống Angkor!

Mải vật lộn, quên cả đài cao mộng lớn
Công ông cha hay là nỗi thiệt thòi?
Ôi khô khan! Ôi gay gắt! Nhưng đừng vội tủi
Sức sống tràn từ ải Bắc đến đồng Nam

Than ôi! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải?
Ta chẳng biết!
Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm

Nguyễn Huy Tưởng

1 comment:

 1. - Trên thế giới chỉ có khoảng một chục nước là độc đảng
  - Những nước phát triển đều đa đảng
  - Ngay cả Trung quốc đồng chí anh em thân thiết cũng đa đảng
  ...
  Đó là vấn đề của họ.
  Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nói rất đúng rằng:
  "Nhân dân ta (1) chưa thấy cần thiết đa đảng!"
  -----------------------
  (1) - Nhân dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Công sản Việt nam

  ReplyDelete