Bài mới

Nhận xét mới

Có nên chọn lúa làm quốc hoa?

Thể thao và văn hóa có bài viết nêu đề nghị chọn hoa lúa làm quốc hoa. Tôi thấy không nên chọn hoa lúa làm quốc hoa, vì những nguyên nhân sau:

Lúa là một cây lương thực. Mục đích của trồng lúa là để thu hoạch thóc gạo. Do vậy bất kể hoa lúa có đẹp đến mức độ nào không ai lấy việc trồng lúa để thưởng thức hoa. Hoa lúa chỉ là một thời kỳ "quá độ" để thu được hạt. Đem hoa lúa làm đối tượng thẩm mỹ như là hoa là đã chuyển đổi mục đích trồng lúa. Việc chuyển đổi này rất hệ trọng và đem lại hệ quả không mấy hay ho trong mắt thế giới, bởi vì lương thực và an ninh lương thực là một vấn toàn cầu, lấy lúa làm hoa là một hình thức rẻ rúng vấn đề lương thực của cây lúa.

Hoa lúa có lẽ đã là một tên gọi trong tiếng Việt hiện đại. Tên truyền thống của nó có lẽ là bông, đòng đòng. Tên truyền thống cho thấy hoa lúa trong truyền thống văn hóa không phải là đối tượng thẩm mỹ như hoa. Hay nói một cách khác, hoa lúa chưa bao giờ được coi như là một thứ hoa thưởng lãm thực sự. Canada lấy biểu tượng lá phong, không vì lá phong không phải là hoa, mà vì lá phong được coi như là một thứ hoa.

Quốc hoa trước hết phải là hoa, một đối tượng thẩm mỹ, hơn là một đối tượng sinh sản. Và đối tượng thẩm mỹ đấy phải có bề dày trong truyền thống và văn hóa của dân tộc.    

2 comments:

  1. Chọn bông lúa chín vàng đi, bác ạ

    ReplyDelete
  2. Bac Dong A, Canadian can laugh at the way you thought of their symbolic maple leaf ;-)
    The beauty of the symbol is NOT its look but how its existence is in people's life and soul. Maple tree gives Canada the beautiful Autumns, it also gives a delicious maple cyrup that Canadian always eat with pancake, salad,...

    Green and yellow rice field is beautiflul. Rice is a symbol of strength, peace and love. I vote for Rice.

    ReplyDelete