Bài mới

Nhận xét mới

Hoa dâm bụt cánh kép

Dâm bụt cánh kép

Rất bất ngờ đối với tôi, bông hoa này cũng là hoa dâm bụt Hibiscus syriacus. Nếu không có biển đề tên hoa thì tôi hẳn sẽ rất khó mà nhận ra được. Đây là hoa dâm bụt cánh kép. Tôi không biết người ta phân loại cây cỏ theo những tiêu chí như thế nào. Nhưng nếu quả cây dâm bụt cánh kép này cũng là một loại y như cây dâm bụt cánh đơn thì thật là cũng rất khó hiểu. Nhưng phải tin vào khoa học thôi!

Bài haiku sau của Sampu, một đệ tử của Basho

Te wo kakete orade sugiyuku mukuge kana

Bản dịch của tôi:

Với tay, không ngắt được
Đành đi qua
Hoa dâm bụt


Dâm bụt cánh kép

No comments:

Post a Comment