Bài mới

Nhận xét mới

Haiku

薮原や何の因果で残る菊
yabu hara ya nanno inga de nokoru kiku
Issa

Đồng cỏ hoang
nhân quả nào
hoa cúc vẫn còn đây?

Một bông cúc vẫn còn sót lại giữa đồng cỏ mênh mang. Đấy có phải là nhân duyên? Nhân duyên của bông cúc, của đồng cỏ hay của nhà thơ, người nhận ra một bông cúc còn sót lại?

Hà Nội mùa hạ chói chang, không thấy hoa nở. Nghe nói sen đang đua nở ở hồ Tây, nhưng đường xa khuất nẻo. Thôi đợi mùa thu về để "lưu đắc khô hà thính vũ thanh" vậy. Tôi lánh trần ai đi rất xa / Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà / Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ / Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa.

2 comments: