Bài mới

Nhận xét mới

Tôi đứng rất lâu trước cánh cổng địa ngục nặng nề

Tôi đứng rất lâu trước cánh cổng địa ngục nặng nề
Nhưng trong địa ngục lại im lìm u tối
Cả quỷ sứ cũng không thèm tôi tới
Nơi chốn nào tôi sẽ đi đây?

Anna Akhmatova
1910

Стояла долго я у врат тяжелых ада,
Но было тихо и темно в аду...
О, даже Дьяволу меня не надо,
Куда же я пойду?..
Анна Ахматова
1910

2 comments:

  1. Té ra là thế. Có người muốn làm quỷ mà đâu dễ gì. Vô số "dư luận viên" là dạng này chăng. :-)

    ReplyDelete
  2. mà cũng có thể đây là lời tiên đoán cho số phận của Nina Andreeva!http://cavenui.wordpress.com/2013/03/25/nina-andreeva-va-nhung-dieu-to-antg-chua-noi/

    ReplyDelete