Bài mới

Nhận xét mới

Khánh toàn am đào hoa

Tầm đắc đào nguyên hảo tị Tần
Đào hồng hựu thị nhất niên xuân
Hoa phi mạc khiển tùy lưu thủy
Phạ hữu ngư lang lai vấn tân
       Tạ Phương Đắc

Tìm được đào nguyên để trốn Tần
Đào hồng lại nở một năm xuân
Hoa bay tản mát theo dòng nước
Sợ gặp chàng câu hỏi bến trần

Một trong những vấn đề dằn vặt của con người phương Đông là lẽ xuất xử. Khi nào thì xuất, khi nào thì thoái, hành xử ra sao? Vấn đề như vậy thuần túy là trải nghiệm cá nhân, và kinh nghiệm trải nghiệm của những cá nhân khác dường như không có ích lợi gì. Nguyên tắc cơ bản của lẽ xuất xử là tri hành hợp nhất. Đó chính là "nhất dĩ quán chi". Tri hành hợp nhất là vấn đề nội tại của mỗi cá nhân, tự mình biết, tự mình hay, tự mình hành xử, ung dung tự tại. Những ồn ào ngoài chợ, kẻ nói phải thế này, người phán phải thế khác là những thứ ngoài thân, không cần phải đếm xỉa, không cần phải bận tâm.

Những kẻ như thế nào không phải là tri hành hợp nhất? Ví dụ như một người là Đảng viên, nhưng không tuân theo quy tắc, điều lệ, lý tưởng mà anh ta tuyên thệ trung thành, chắc chắn là loại người như vậy. Đối với những kẻ như vậy tất cả mọi người đều có quyền khinh bỉ. Do vậy chẳng có gì phải ngạc nhiên nếu mặt hồ vẫn phẳng lặng tịnh như không cho dù những con ếch vẫn nhảy tõm vào và ộp oạp râm ran.

    慶全庵桃花
尋得桃源好避秦
桃紅又是一年春
花飛莫遣隨流水
怕有漁郎來問津
      謝枋得

No comments:

Post a Comment