Bài mới

Nhận xét mới

Haiku

Photobucket

なむあみだ仏の方より鳴蚊哉
Namu Amida Butsu no kata yori naku ka kana
Issa

Từ phương
Nam mô A di đà Phật
tiếng muỗi kêu


No comments:

Post a Comment