Bài mới

Nhận xét mới

Toán sơ cấp và toán cao cấp

Phát biểu của GS Ngô Việt Trung có vẻ mỉa mai, mát mẻ quá. Coi bộ sẽ khó đây, mai sau sẽ có đối chứng, so sánh giữa kinh phí và kết quả nghiên cứu giữa viện cao cấp và sơ cấp này. Không cẩn thận sẽ bị ăn chửi là chỉ biết ăn tiền thuế của dân thì nhục.

"GS Ngô Việt Trung,Viện trưởng Viện Toán học:“Tương lai con em chúng ta sẽ không ra nước ngoài làm”
Ngày xưa chúng ta chỉ có một Viện, nay có thêm Viện Toán cao cấp. Các anh em ở Viện Toán, đặc biệt các anh em trẻ có lẽ chúng ta sẽ chuyển qua làm Toán sơ cấp.
Toán sơ cấp và Toán cao cấp tôi nghĩ là cũng quan trọng đều quan trọng cả. Hai viện sẽ phối hợp để hoàn thành sứ mạng của mình. Tuy nhiên, Viện Toán cao cấp ở chỗ kinh phí gấp nhiều lần Viện Toán sơ cấp. Cùng với đó, cơ chế linh hoạt, độc lập tự chủ là niềm mơ ước của những người làm khoa học cơ bản.
Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo có sự quyết tâm, ý chí hơn nữa trong đẩy mạnh nền khoa học xứng với tầm vóc đất nước và làm thế nào để con em chúng ta không phải ra nước ngoài làm việc mà ở lại phục vụ cho đất nước chúng ta." No comments:

Post a Comment