Bài mới

Nhận xét mới

Hoa năm mới

Photobucket

雪花の返報なれや花の雪
Yuki bana no henpou nare ya hana no yuki
Mitoku

Hoa tuyết
hẳn là một báo đáp
tuyết hoa


2 comments: