Bài mới

Nhận xét mới

Mũ nội quan triều Nguyễn

Photobucket

Từ bức tranh vẽ trong bộ tranh mà báo Tuổi trẻ nói đến, tôi nhận thấy mũ thái giám đội ở triều Nguyễn chính là mũ trung quan của triều Minh. Y phục của nội quan triều Nguyễn ít họa tiết hơn mãng bào của nội sứ triều Minh.

Photobucket

No comments:

Post a Comment