Bài mới

Nhận xét mới

Hòe bông tím

Photobucket

Hoa này không phải là hoe hòe chính gốc. Nó không thuộc chi Sophora hay Styphnolobium. Cây hoa này cũng không phải là cây bản địa của châu Á. Có lẽ tên hòe của nó là tên ngoại suy, kiểu như cây dương hòe. Lá cây hoa này rất giống lá cây dương hòe. Nhưng hoa của cây không hẳn giống hoa hòe thông thường. Người Nhật gọi cây hoa này là "hắc hoa hòe" (kuro-bana-enju), cây hòe hoa đen hay "dứu thu" (itachi-hagi), "thu" là một loại hoa hagi, "dứu" là con chồn, có thể gọi là hoa hagi đuôi chồn do hình dạng của bông hoa giống đuôi chồn. Người Trung quốc gọi cây hoa này là "tử tuệ hòe", có nghĩa là cây hòe bông tím. Tôi gọi theo cách của người Trung quốc, hoa hòe bông tím. Tên khoa học của cây hoa là Amorpha fruticosa.

Lý Tần có bài Thuật hoài sau:

述懷
望月疑無得桂緣
春天又待到秋天
杏花開與槐花落
愁去愁來過幾年
李頻

Thuật hoài
Vọng nguyệt nghi vô đắc quế duyên
Xuân thiên hựu đãi đáo thu thiên
Hạnh hoa khai dữ hòe hoa lạc
Sầu khứ sầu lai quá kỉ niên
Lý Tần

Và bản dịch của tôi:

Ngắm nguyệt ngờ không được bóng nga
Tiết xuân lại đợi tiết thu qua
Hạnh hoa nở với hòe hoa rụng
Sầu đến sầu đi mấy tuế hoa

Photobucket


1 comment:

  1. Hi admin ^^! Site perfect! Happy 20/11, Happy Viet Nam Woman's Day ^^!

    ReplyDelete