Bài mới

Nhận xét mới

Cẩm tú cầu

Photobucket

Đây là hoa cẩm tú cầu quen thuộc. Tên khoa học của hoa là Hydrangea macrophylla, cùng tên với hoa tử dương, chỉ khác một chút phân nhánh. Người Nhật vẫn gọi cẩm tú cầu là hoa tử dương (ajisai). Cẩm tú cầu có khá nhiều màu sắc khác nhau. Hoa nở giữa hè.

Masaoka Shiki có bài haiku sau:

ajisai no ame ni asagi ni tsuki ni aoshi

Bản dịch của tôi:

Hoa cẩm tú cầu
Trong mưa vàng nhạt
Dưới trăng thanh thanh

Dường như đối với bài haiku này hoa cẩm tú cầu không có màu sắc riêng của mình.  Màu hoa hòa vào nền phông xung quanh. Ánh trăng thanh thanh hoa cũng thanh thanh, mưa đổ vàng vàng hoa cũng vàng theo. Tuy lẫn vào nền phông xung quanh, cẩm tú cầu vẫn là cẩm tú cầu, không phải là mưa đang rơi, không phải là ánh trăng đang chiếu. Đấy là hòa mà không đồng. 

Photobucket


No comments:

Post a Comment